Fferm Tyn Rhos

Parc Carafanau a Gwersylla

Croeso i Parc Carafanau Fferm Tyn Rhos ...

Coronafeirws (Covid-19)

Yn anffodus, oherwydd y sefyllfa bresennol ac er mwyn sicrhau diogelwch chi, eraill a'r gymuned, rydym wedi penderfynu cau Maes Carafanau Ty'n Rhos dros dro. Fe wnawn ni adolygu'r sefyllfa yn wythnosol gan ddiweddaru unrhyw wybodaeth newydd pan ddaw.

Hoffem ddiolch i chi am eich cefnogaeth a'ch dealltwriaeth, a chofiwch gadw'n ddiogel.

 

Mae Maes Carafanau Tyn Rhos wedi'i leoli ar fferm laeth a chig eidion deuluol yr unig fuches laeth maes rhydd yng Ngwynedd sydd yn cael eu godro yn roboteg. Mae'r farm tair milltir o dref hanesyddol Caernarfon yng Ngwynedd, Gogledd Cymru ac mae'n manteisio ar olygfeydd panoramig o fynyddoedd Eryri. Mae o fewn pellter gyrru byr i Ynys Môn, Pen Llŷn, a thraeth Dinas Dinlle.

Y Parc Carafanau:

Mae'r safle maes carafanau gwastad 2 erw yn cynnwys 25 o leiniau gwych. Wedi eu lleoli o amgylch perimedr y parc, gan adael y canol yn agored ar gyfer defnydd hamdden.

Mae croeso bob amser i cartrefi symudol (motorhomes)

Mae'r cyfleusterau'n cynnwys:

Bloc toiledau, cawodydd poeth am ddim, ystafell golchi llestri, digonedd o ddŵr poeth, gwasanaeth pecyn rhewgell. Mae storio carafanau ar gael hefyd. Cynnyrch fferm tymhorol.

Archebu

Beth am gysylltu â ni am fwy o wybodaeth neu i archebu lle.

Archebu

Cysylltwch â ni

Map

Linciau