Fferm Tyn Rhos

Parc Carafanau a Gwersylla

Croeso i Parc Carafanau Fferm Tyn Rhos ...

Coronafeirws (Covid-19) - Cyfnod Clo Byr

O ganlyniad i’r cyfnod clo byr diweddaraf, bydd Maes Carafanau Ty’n Rhos ar gau hyd at y 9fed o Dachwedd, 2020. Diolch am eich dealltwriaeth a’ch cydweithrediad.

Oddi wrthym i gyd o Faes Carafanau Fferm Ty’n Rhos


Mae Maes Carafanau Tyn Rhos wedi'i leoli ar fferm laeth a chig eidion deuluol yr unig fuches laeth maes rhydd yng Ngwynedd sydd yn cael eu godro yn roboteg. Mae'r farm tair milltir o dref hanesyddol Caernarfon yng Ngwynedd, Gogledd Cymru ac mae'n manteisio ar olygfeydd panoramig o fynyddoedd Eryri. Mae o fewn pellter gyrru byr i Ynys Môn, Pen Llŷn, a thraeth Dinas Dinlle.

Y Parc Carafanau:

Mae'r safle maes carafanau gwastad 2 erw yn cynnwys 25 o leiniau gwych. Wedi eu lleoli o amgylch perimedr y parc, gan adael y canol yn agored ar gyfer defnydd hamdden.

Mae croeso bob amser i cartrefi symudol (motorhomes)

Mae'r cyfleusterau'n cynnwys:

Bloc toiledau, cawodydd poeth am ddim, ystafell golchi llestri, digonedd o ddŵr poeth, gwasanaeth pecyn rhewgell. Mae storio carafanau ar gael hefyd. Cynnyrch fferm tymhorol.

Archebu

Beth am gysylltu â ni am fwy o wybodaeth neu i archebu lle.

Archebu

Cysylltwch â ni

Map

Linciau