Fferm Tyn Rhos

Parc Carafanau a Gwersylla

Gwersylla

Mae'r safle maes carafanau a gwersylla gwastad 2 erw yn cynnwys 25 o leiniau gwych. Wedi eu lleoli o amgylch perimedr y parc, gan adael y canol yn agored ar gyfer defnydd hamdden.

Llain Tymhorol Ar Gael

Mae'r cyfleusterau'n cynnwys:

Bloc toiledau, cawodydd poeth am ddim, ystafell golchi llestri, digonedd o ddŵr poeth, gwasanaeth pecyn rhewgell. Cynnyrch fferm tymhorol.

Archebu

Beth am gysylltu â ni am fwy o wybodaeth neu i archebu lle.

Archebu

Cysylltwch â ni

Map

Linciau