Fferm Tyn Rhos

Parc Carafanau a Gwersylla

Archebu

Gweler isod manylion ar gyfer archebu lle.

Diolch am eich cefnogaeth barhaus.


Ffioedd y Safle:

O £25.00 y llain fesul noson / Safle ar agor Mawrth-Hydref

Mae croeso i anifeiliaid anwes ar ein maes.

Cysylltwch â ni:

Ifan J Evans a Rowena Robert-Evans
Maes Carafanau Fferm Tyn Rhos
Saron, Llanwnda
Caernarfon
Gwynedd
Gogledd Cymru
LL54 5UH

Am fwy o fanylion ac / neu archebu ffoniwch:

Ffôn: 01286 830362
Ffôn Symudol: 07790 684 626
Ebost: post@tynrhosfarm.co.uk

Archebu

Beth am gysylltu â ni am fwy o wybodaeth neu i archebu lle.

Archebu

Cysylltwch â ni

Map

Linciau