Fferm Tyn Rhos

Parc Carafanau a Gwersylla

Archebu

Coronafeirws (Covid-19) - Y Newyddion Diweddaraf

The Camping and Caravanning Club

Rydym yn falch o fedru cyhoeddi bod Maes Carafanau Ty’n Rhos ar agor ac yn ‘Barod Amdani’. Bydd ein cyfleusterau ar gael o 25ain o Orffennaf, 2020. Oherwydd y Covid-19, bydd rhaid parhau i gadw pellter cymdeithasol er diogelwch chi ac eraill o’ch cwmpas. Diolch am eich dealltwriaeth a’ch cydweithrediad.

Edrychwn ymlaen i’ch croesawu chi gyd.

Oddi wrthym i gyd o Faes Carafanau Fferm Ty’n Rhos


Ffioedd y Safle:

O £15.00 y llain fesul noson / Safle ar agor Mawrth-Hydref

Cysylltwch â ni:

I J Evans
Maes Carafanau Fferm Tyn Rhos
Saron, Llanwnda
Caernarfon
Gwynedd
Gogledd Cymru
LL54 5UH

Am fwy o fanylion ac / neu archebu ffoniwch:

Ffôn: 01286 830362
Ffôn Symudol: 07790 684 626
Ebost: post@tynrhosfarm.co.uk

Archebu

Beth am gysylltu â ni am fwy o wybodaeth neu i archebu lle.

Archebu

Cysylltwch â ni

Map

Linciau