Fferm Tyn Rhos

Parc Carafanau a Gwersylla

Archebu

Coronafeirws (Covid-19) - Cyfnod Clo Cymru

Yn anffodus, oherwydd y sefyllfa bresennol a’r cyfyngiadau yng Nghymru, ni fydd Maes Carafanau Fferm Ty’n Rhos yn ail agor mis Mawrth 2021. Fe wnawn ni adolygu'r sefyllfa gan ddiweddaru unrhyw wybodaeth newydd pan ddaw ar y gwefan. Hoffem ddiolch i chi am eich cefnogaeth a'ch dealltwriaeth barhaus.

Cymerwch ofal a chadw'ch yn ddiogel.


The Camping and Caravanning Club

Ffioedd y Safle:

O £15.00 y llain fesul noson / Safle ar agor Mawrth-Hydref

Cysylltwch â ni:

I J Evans
Maes Carafanau Fferm Tyn Rhos
Saron, Llanwnda
Caernarfon
Gwynedd
Gogledd Cymru
LL54 5UH

Am fwy o fanylion ac / neu archebu ffoniwch:

Ffôn: 01286 830362
Ffôn Symudol: 07790 684 626
Ebost:
post@tynrhosfarm.co.uk

Archebu

Beth am gysylltu â ni am fwy o wybodaeth neu i archebu lle.

Archebu

Cysylltwch â ni

Map

Linciau