Fferm Tyn Rhos

Parc Carafanau a Gwersylla

Archebu

Ffioedd y Safle:

O £15.00 y llain fesul noson / Safle ar agor Mawrth-Hydref

Cysylltwch â ni:

I J Evans
Maes Carafanau Fferm Tyn Rhos
Saron, Llanwnda
Caernarfon
Gwynedd
Gogledd Cymru
LL54 5UH

Am fwy o fanylion ac / neu archebu ffoniwch:

Ffôn: 01286 830362
Ffôn Symudol: 07790 684 626
Ebost: post@tynrhosfarm.co.uk

Archebu

Beth am gysylltu â ni am fwy o wybodaeth neu i archebu lle.

Archebu

Cysylltwch â ni

Map

Linciau