Fferm Tyn Rhos

Parc Carafanau a Gwersylla

Archebu

Coronafeirws (Covid-19) - Y Newyddion Diweddaraf

Yn dilyn datganiad Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, rydym yn falch o fedru cyhoeddi y bydd Maes Carafanau Ty’n Rhos yn ail agor ar 13eg o Orffennaf, 2020, cyn belled y gellir sicrhau pellter cymdeithasol, a bod y niferoedd o achosion o Covid-19 yn lleihau. Gofynnir i’r unedau hyn fod yn ‘hunan-gynwysedig’ er diogelwch chi ac eraill o’ch cwmpas.

Edrychwn ymlaen i’ch croesawu chi gyd yn ôl a diolch am eich dealltwriaeth a’ch cydweithrediad.

Oddi wrthym i gyd o Faes Carafanau Fferm Ty’n Rhos

 

Ffioedd y Safle:

O £15.00 y llain fesul noson / Safle ar agor Mawrth-Hydref

Cysylltwch â ni:

I J Evans
Maes Carafanau Fferm Tyn Rhos
Saron, Llanwnda
Caernarfon
Gwynedd
Gogledd Cymru
LL54 5UH

Am fwy o fanylion ac / neu archebu ffoniwch:

Ffôn: 01286 830362
Ffôn Symudol: 07790 684 626
Ebost: post@tynrhosfarm.co.uk

Archebu

Beth am gysylltu â ni am fwy o wybodaeth neu i archebu lle.

Archebu

Cysylltwch â ni

Map

Linciau