Fferm Tyn Rhos

Parc Carafanau a Gwersylla

Archebu

Coronafeirws (Covid-19)

Yn anffodus, oherwydd y sefyllfa bresennol ac er mwyn sicrhau diogelwch chi, eraill a'r gymuned, rydym wedi penderfynu cau Maes Carafanau Ty'n Rhos dros dro. Fe wnawn ni adolygu'r sefyllfa yn wythnosol gan ddiweddaru unrhyw wybodaeth newydd pan ddaw.

Hoffem ddiolch i chi am eich cefnogaeth a'ch dealltwriaeth, a chofiwch gadw'n ddiogel.

 

Ffioedd y Safle:

O £15.00 y llain fesul noson / Safle ar agor Mawrth-Hydref

Cysylltwch â ni:

I J Evans
Maes Carafanau Fferm Tyn Rhos
Saron, Llanwnda
Caernarfon
Gwynedd
Gogledd Cymru
LL54 5UH

Am fwy o fanylion ac / neu archebu ffoniwch:

Ffôn: 01286 830362
Ffôn Symudol: 07790 684 626
Ebost: post@tynrhosfarm.co.uk

Archebu

Beth am gysylltu â ni am fwy o wybodaeth neu i archebu lle.

Archebu

Cysylltwch â ni

Map

Linciau