Fferm Tyn Rhos

Parc Carafanau a Gwersylla

Pethau i wneud

Mae Maes Carafanau Tyn Rhos yn ganolfan ddelfrydol i archwilio amrywiaeth o atyniadau, dyma rhai enghreifftiau:

Glynllifon Country Park (2.7 miles)
Caernarfon Castle (3.8 miles)
Welsh Highland Railway (18.1 miles)
GreenWood Forest Park (9.1 miles)
Several National Trust properties
The Foryd Wildlife Estuary (2.6 miles)
Portmeirion Village (20.8 miles)
Plas Cadnant Hidden Gardens (12.7 miles)

Ac ar gyfer yr ymwelwyr mwy egnïol:

Caernarfon Golf Club (4.2 miles)
Go Below Underground Adventures Ltd (30.5 miles)
Surf Snowdonia (33.3 miles)

Llwybr beicio Lôn Eifion; hwylfyrddio, beicio cwad, mynydda.

Linciau Defnyddiol:

Welcome to Caernarfon
Glynllifon Country Park
Welsh Highland Railway
GreenWood Forest Park
Caernarfon Golf Club

Archebu

Beth am gysylltu â ni am fwy o wybodaeth neu i archebu lle.

Archebu

Cysylltwch â ni

Map

Linciau